กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สามแยกน้ำเป็น ม.1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันน้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:20:18

บ.สามแยกน้ำเป็น ม.1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันน้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายสำราญ อ่วมชม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS