กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติสุข ม.8 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.เช้านี้ท้องฟ้าปิด ฝนกำลังตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:51:45
 
บ.สันติสุข ม.8 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.เช้านี้ท้องฟ้าปิด ฝนกำลังตก


ที่มา : นางเบญมาศ ธรรมพร
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS