กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มๆ มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 12:52:01
 
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มๆ มีฝนตกปรอยๆ


ที่มา : นายบพิตร จำปีพรม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS