กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนไกร ม.8 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร_สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:10:56

บ.ขุนไกร ม.8 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร_สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมหมาย บุญรักษา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS