กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อุทยานน้ำตกสาริกา ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:48:15

อุทยานน้ำตกสาริกา ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นายชัยชาญ ชาประดิษฐ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS