กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:54:03

บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายวิชัย วิชัยขัทคะ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS