กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำต๊ะ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:57:08

บ.น้ำต๊ะ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายประสิทธิ์ ทองหล่อ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS