กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:38:33

บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในลำคลองเริ่มสูง_นางละออง กลิ่นขจร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS