กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เจ้าหม้อ ม.2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 13:45:15
 
บ.เจ้าหม้อ ม.2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายวิรัช พรมเขียว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS