กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำใส ม.2 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีหมอกลงในตอนเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:30:32

บ.น้ำใส ม.2 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีหมอกลงในตอนเช้า

ผู้ให้ข้อมูล : นายสำราญ ลิ้มมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS