กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซอย 10 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:12:20

บ.ซอย 10 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

ผู้ให้ข้อมูล : นายสมศักดิ์ เรืองศิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS