กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นพงษ์ ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:16:39

บ.ต้นพงษ์ ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายศุภณัฐ วังฉาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS