กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 13:00:46

บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ 7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน_นายเสมียน คำใบ
บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ 7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS