กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าอุแท ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:05:48

บ.ท่าอุแท ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นางสาวอรอรักษ์ สุขนาวา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS