กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มุงเหนือ ม.1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก แต่ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:09:34

บ.มุงเหนือ ม.1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก แต่ยังไม่มีฝนตก_นายนิพนธ์ พลูนุช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS