กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นิคมผัง 2 หมู่ 2 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. ท้องฟ้ามีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 14:30:53
 
บ.นิคมผัง 2 หมู่ 2 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. ท้องฟ้ามีเมฆมาก


ที่มา : นายสุจิตร เจริญชัยนุชกุล
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS