กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสลียงแห้ง3 ม.1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงกลางวันมีฝนตกหนัก 3 ชม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 16:57:01

บ.เสลียงแห้ง3 ม.1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงกลางวันมีฝนตกหนัก 3 ชม. นายชาญยุทธ ทองมั่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS