กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าปิด ฝนกำลังตก ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:33:04
 
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าปิด ฝนกำลังตก ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น


ที่มา : นายวิชัย นามวิชา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS