กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุหวาย ม.4 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเป็นระยะ ปริมาณน้ำในพื้นที่สูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 14:26:41

บ.พุหวาย ม.4 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเป็นระยะ ปริมาณน้ำในพื้นที่สูงขึ้น_นายสุนทร ศรีบุญเพ็ง


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS