กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนปราง ม.5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 06.47 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:44:15
 
บ.สวนปราง ม.5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 06.47 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตกที่มา:นายจักรพงศ์ สุขกลิ่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS