กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรายกาด ม.6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนปรอยๆ อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:49:28

บ.ทรายกาด ม.6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนปรอยๆ อากาศเย็น_นายศราวุฒิ ก่อเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS