กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แจ่มหลวง ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:46:34

บ.แจ่มหลวง ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายประวิทย์ สุริยะชัยพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS