กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือคลองระแนะ ม.6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้ามีเฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:30:55

บ.เหนือคลองระแนะ ม.6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้ามีเฆมาก ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายยุทธชัย ราชมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS