กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ภูผาทอง ม.10 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:38:48

บ.ภูผาทอง ม.10 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายเสน่ห์ แพชัยภูมิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS