กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาทุ่งใหญ่ ม.1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:54:29

บ.นาทุ่งใหญ่ ม.1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นางคำมาศ ภูมิดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS