กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_เวลา 0.7.44 น. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:07:56
 
บ.หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_เวลา 0.7.44 น. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก
ที่มา:นายพิชัย อยู่เย็น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS