กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. เช้านี้อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:07:25
 
บ.นาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. เช้านี้อากาศเย็น


ที่มา : นายสรัส รัตนชาคร
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS