กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:12:57

บ.เลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น_นายบพิตร จําปีพรหม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS