กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้ามีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:33:59
 
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้ามีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น


ที่มา : นายบพิตร จำปีพรม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS