กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:45:29

บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมภาค เพชรโชติIPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS