กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาอุ่นน่อง ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 21 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:13:21

บ.นาอุ่นน่อง ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 21 องศา


ที่มา: นายเกษม ฝั้นแบน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS