กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 19 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:15:44

บ.ปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 19 องศา


ที่มา: นายวรวิทย์ อินก้อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS