กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชมภู ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็น 22 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:19:44

บ.คลองชมภู ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็น 22 องศา


ที่มา: นายอัครเดช ทิพยราช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS