กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 22 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:24:42

บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 22 องศา


ที่มา: นายวิชัย วิชัยขัทคะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS