กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตก ม.7 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 21 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:01:48

บ.ตก ม.7 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 21 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

ที่มา : นายเสน่ห์ ทองภูเบศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS