กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากเหล ม.2 .เหล อ.กะปง จ.พังงา_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตั้งเเต่เวลา 16.30 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 18:03:05

บ.ปากเหล ม.2 .เหล อ.กะปง จ.พังงา_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตั้งเเต่เวลา 16.30 น._นายไสว ด้วงรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS