กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากบอก ม.6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 18:18:22

บ.ปากบอก ม.6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายจักรพันธ์ นาทะสัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS