กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชายทุ่ง ม.9 ต.วังกระเเจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:36:05

บ.ชายทุ่ง ม.9 ต.วังกระเเจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นายอาทิตย์ จันทร์ละมูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS