กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:18:52

บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางวรรณนี หลงฮัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS