กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุ่นเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:48:54

บ.ร่องขุ่นเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว_นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS