กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในอ่าว ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 46 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:10:40

บ.ในอ่าว ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 46 มม._นายสุทิน ทองเต็ม
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 49 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS