กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองสอง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:55:56

บ.คลองสอง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศเย็น

ที่มา : นายบุญหนัก ศรีบุรินทร์  เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS