กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกิ่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอย ๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:22:04

บ.คลองกิ่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอย ๆ_นายหาบ หลีมาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS