กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเติม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก วัดอุณหภูมิได้ 18 องศาเซลเซียน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:13:14

บ.ปางเติม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก วัดอุณหภูมิได้ 18 องศาเซลเซียน_นายยิ่ง กลิ่นอบ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS