กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตก ม.7 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 06:22:59

บ.ตก ม.7 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. นายเสน่ห์ ทองภูเบศร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS