กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้ายสำเภา หมู่ 1 ต.พิปูน อ.พิูปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:25:33

บ.ท้ายสำเภา หมู่ 1 ต.พิปูน อ.พิูปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. นางปรีดา ไกรสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS