กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ขุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 29 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:17:24

บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ขุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 29 มม._นายทวัฒน์ แตงอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS