กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโต้ ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:58:46

บ.ห้วยโต้ ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก นายยงยุทธ บุญฤทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS