กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หุบกะพงพัฒนา ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเป็นบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:55:49

บ.หุบกะพงพัฒนา ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเป็นบางส่วน

ที่มา : นายประเชิญ เนียมเงิน   เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS