กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชุมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง วัดอุณหภูมิได้ 21 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 06:17:18

บ.คลองชุมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง วัดอุณหภูมิได้ 21 องศาเซลเซียส_นายอัครเดช ทิพยราช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS